For Danish residents, see: Danske handels- og leveringsbetingelser.

 

Terms of trade and delivery – English

 

Revised 22-06-2021

 

General information

Clutch Cognition is run in Denmark by:

Clutch Cognition ApS, VAT. NO .: DK40559833

Address: Axel Gruhns vej 2B, DK-8270 Højbjerg

 

Terms of trade

The terms formulated in these trading and delivery conditions apply to deliveries from Clutch Cognition ApS. If other terms and conditions are explicitly agreed between buyer and seller, they apply instead if the following.

 

Orders

Orders can be placed online via the webshop at https://clutchcognition.com/shop/ – all hours of the day and all year round. As soon as you receive an order confirmation from us per e-mail, a binding purchase agreement has been entered. Until you receive your order confirmation, we may cancel your order in whole or in part, e.g. as a result of sold out items. If we must cancel your order, we will inform you by e-mail or telephone.

 

Payment and price

Via the webshop you can pay for your goods and use the following payment options:
Dankort / VISA-Dankort, VISA-Electron, Mastercard, PayPal and MobilePay.
All prices on https://clutchcognition.com are in DKK incl. VAT.
The amount is only redeemed when the goods are sent from our warehouse. An amount greater than what you have approved at the time of purchase can never be redeemed.

 

Delivery

Delivery of goods ordered from Clutch Cognition ApS is considered to have taken place when you as the buyer have received the goods. The risk and responsibility for the product is only transferred to the buyer upon delivery of the product.
Delivery is possible with Postnord and GLS to the nearest parcel shop, private address, business address or at another designated storage location. Delivery to a private address typically takes place within 2-4 working days.

 

Right of return and cancellation

We do not grant a right of withdrawal on beverages, in accordance with the Danish Consumer Contracts Act §18 Subsection 2. This is for quality and hygiene reasons, as we will not be able to guarantee that the product has been stored properly after delivery, thereby making the product unsellable.

 

Complaints and grievances

Any errors or defects in items purchased from Clutch Cognition ApS must be informed within a reasonable time after you have discovered the error. It is your duty as a consumer to state and show how the error or defect manifests itself. If you discover an error, you must quickly contact Clutch Cognition ApS, and then we will try to resolve it in the best possible way. If you discover errors, please contact us at support@clutchcognition.com
If you are a consumer residing in an EU country other than Denmark, you can complain to the EU Commission’s online complaint portal here: https://ec.europa.eu/odr

 

 

Handels- og leveringsbetingelser – Dansk

 

Revideret 22-06-2021

 

Generelle oplysninger

 

Clutch Cognition drives i Danmark af:
Clutch Cognition ApS
CVR. NR.: 40559833

Adresse: Axel Gruhns vej 2B, DK-8270 Højbjerg

 

Handelsvilkår

Vilkårene formuleret i denne handels- og leveringsbetingelser gælder for leverancer fra Clutch Cognition ApS. Hvis andre vilkår og betingelse er indgået skriftligt mellem køber og sælger gør de sig gældende.

 

Ordre

 

Ordrer kan afgives online via. webshoppen på https://clutchcognition.com i alle døgnets timer og året rundt. Så snart du modtager en ordrebekræftelse fra os pr. e-mail, er der indgået en bindende købsaftale. Indtil du modtager din ordrebekræftelse, kan vi annullere din ordre helt eller delvist, f.eks. på baggrund af udsolgte vare. Hvis vi er nødsaget til at annullere din ordre, informerer vi dig via e-mail eller telefon.

 

Betaling og pris

 

Via. webshoppen kan du betale for dine varer og bruge følgende betalingsmuligheder:
Dankort / VISA-Dankort, VISA-Electron, Mastercard, PayPal og MobilePay
Alle priser på https://clutchcognition.com er oplyst i DKK inkl. moms.
Beløbet hæves først, når varerne sendes fra vores lager. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

 

Levering

 

Levering af varer bestilt fra Clutch Cognition ApS, anses for sket, når du som køber har fået udleveret varen. Risiko og ansvaret for varen overgår først til køberen ved udlevering af varen.
Der er mulighed for levering med Postnord og GLS til nærmeste pakkeshop, privatadresse eller på et andet anvist opbevaringssted.  Levering til privatadresse indenfor 2-4 arbejdsdag.

 

Retur- og fortrydelsesret

Vi har ikke en fortrydelsesret for drikkevarer, jf. forbrugeraftaleloven §18 underafsnit. 2. Dette er af hensyn til kvalitet og hygiejne, da vi ikke kan garantere, at produktet har været opbevaret korrekt efter levering, og derfor kan vi ikke så inde for kvaliteten i henhold til videresalg.

 

Reklamation og klage

Eventuelle fejl eller mangler ved varer købt fra Clutch Cognition ApS skal informeres om i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt, som forbruger at angive og vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Clutch Cognition ApS via. support@clutchcognition.com
Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: https://ec.europa.eu/odr