Vores løfte

VIRKSOMHEDENS SOCIALE ANSVAR (CSR) POLITIK OG BÆREDYGTIGHED

Som startup implementerer vi CSR og bæredygtighed i vores værdikæde allerede fra start. Derfor anerkender vi vigtigheden af at udvikle vores aktiviteter under de højeste standarder for bæredygtighed og etisk forretningspraksis.

VORES LØFTE

Vores visionserklæring siger: Vi ønsker at gøre verden smartere og sundere – og vi tror på, at vi kan ændre folks drikkevaner til det bedre, og netop derfor opfandt vi den plantedrevne drik til hjerner. Ud over at være nærende og fantastisk for menneskers velfærd verden over, arbejder Clutch Cognition ApS hen imod at være en ansvarlig virksomhed, der gør verden bedre på andre områder uden for ernæringsrelateret fysisk og mental sundhed. Vi baserede vores produkt udelukkende på planter, og vi bruger ingen kunstige kemikalier i vores produkter, så der ikke er nogen negativ indvirkning på menneskers sundhed og miljøet i forbindelse med vores produktion eller produkt.

 

På vores vej mod det højeste niveau af social ansvarlighed bidrager vi til 4 af de 17 verdensmål fra FN som beskrevet nedenfor:

 

 

Clutch Cognition bidrager til FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'er)

(FN's SDG'er: Læs mere her)

 

 SDG 3 – Sikre et sundt liv og fremme trivsel for alle i alle aldre

 

Hos Clutch Cognition ser vi det som en prioritet at øge vores positive indvirkning på den generelle sundhed og trivsel for de mennesker omkring os - både nært og fjernt. Vi anser dette for at være en integreret del af vores forretning. Vores vision var baseret på at skabe en drink, kun fyldt med højkvalitets og nærende ingredienser.

 

Vores vision er at skabe en sundere og smartere verden. Ved at tilbyde uddannelsesmæssigt indhold i vores Knowledge Hub og produkter formuleret med de bedste klinisk støttede ingredienser på markedet er vi et skridt nærmere.

 

 

 

SDG 6 – Rent vand og sanitet

 

Hos Clutch Cognition ønsker vi at minimere vores negative indvirkning på vandforsyning og sanitære muligheder. Det gør vi ved aktivt at vælge leverandører, der arbejder på at mindske vandforbruget i deres indkøb af deres produkter.

 

Da vores ingredienser er plantebaserede, er det vigtigt for os, at produkterne dyrkes bæredygtigt og med forebyggende fokus på aspekter som overbefrugtning og jorderosion. Vores leverandører reducerer aktivt vandforbruget og forureningen i deres produktion.

 

Et eksempel på det store arbejde, vores leverandører gør, er vores leverandør BENEO. De arbejder tæt sammen med deres kontrakt landmænd til at styre den langsigtede sundhed i deres jord. De har til formål at forhindre overbefrugtning eller jordudnyttelse og jorderosion. De har gjort vandreservoirerne ved 2 ud af 4 af BENEO's produktionsanlæg til fuglereservater for at hjælpe biodiversiteten.

 

Et andet eksempel er vores leverandør IFF (IFF Health), der har foretaget betydelige reduktioner i deres vandfodaftryk. I 2020 reducerede de deres ældre IFF-vandintensitet med 1,38% i forhold til det foregående år. Dette er en samlet reduktion i vandforbrugsintensiteten på 67,09% siden 2010. De arbejder løbende på at forbedre deres miljømæssige fodaftryk. Anerkendte ingredienser på markedet er vi et skridt nærmere.

 

 

 

Verdensmål 8 – Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle

 

Hos Clutch Cognition ønsker vi at give alle en fair chance for at få en meningsfuld karriere. Vi ser det som en prioritet at engagere sig i lokale projekter og programmer for at hjælpe studerende og nyuddannede med at få værdifuld praktisk erfaring.

 

Vi har tidligere været i kontakt med lokale studerende fra humaniora for at hjælpe os med at implementere bæredygtighed for interessenter og i vores forsyningskæde. Vi har desuden været involveret i et program, der har til formål at hjælpe nyuddannede akademikere med at få erhvervserfaring.

 

Vi forventer at deltage i lignende projekter i fremtiden, og vi håber, at vi kan være et godt eksempel for vores samarbejdspartnere, så de får inspiration til at have et lignende fokus som os.

 

Som iværksættere gør vi en bevidst indsats for at støtte det lokale iværksættersamfund og bidrage, når det er meningsfuldt.

 

 

 

Verdensmål 12 – Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

 

Hos Clutch Cognition har vi høje forventninger og krav til vores leverandører. Den vigtigste af disse er bæredygtighed i indkøb af vores ingredienser. Vi samarbejder kun med leverandører, der har bæredygtigt indkøbte produkter, og ambitiøse CSR-politikker, ligesom vi stræber efter at gøre. Det er vigtigt for os, at de arbejder med samme grad af gennemsigtighed i deres forsyningskæde, som vi gør.

 

De produkter, vi køber fra ovennævnte leverandører, er strengt plantebaserede, og vi bestiller meget nøjagtige mængder fra dem, så vi kan sikre en rimelig produktion. Derudover sigter vi mod at have en begrænset produktion, så vi er sikre på, at vores produktion ikke er ødsel.

 

 

clutch_strand_miljø

HVORFOR EN ALUMINIUMSDÅSE?

Vi bruger aluminiumsdåser, da de er den mest bæredygtige emballageløsning til vores produkter. Metal er et naturligt "permanent materiale", hvilket betyder, at dets egenskaber ikke ændres, når du genbruger det. Aluminiumsdåser kan derfor genbruges for evigt. Aluminium er et oplagt valg i en cirkulær økonomisk forretningsmodel. På grund af dets genanvendelsesegenskaber, den lave vægt, fremragende kølekapacitet og høje stableevner til transportformål er vi i stand til at reducere fremtidige emissioner betydeligt sammenlignet med andre emballageløsninger, der er tilgængelige på markedet i dag.

 

Vi er medlem af organisationen Metal Recycles Forever™ der har til formål at informere og hjælpe forbrugerne med bedre at forstå den nøglerolle, de skal spille for at holde metal i materialekredsløbet ved at genbruge deres tomme emballage.

 

 

 

   Genanvendelse er stigende ...

 

 

Genanvendt aluminium
dåser i EU:
0%

Kilde: Dansk Retursystem

 

Af alt metal, der nogensinde er produceret,
stadig i brug:
0%

Kilde: Ardagh Group

 

Genbrugsflasker
dåser, Danmark 2020:
0%

Kilde: Dansk Retursystem

 

 

clutch_cognition_på_klipper

 

  Materiale-til-materiale loop, fakta:

 

Ifølge metalpackagingeurope.org kan en en genanvendt aluminiumsdåse bringes tilbage til hylden inden for kun 60 dage.

 

Ifølge Dansk Retursystem kræver det 95% mere energi at fremstille nyt aluminium end at smelte eksisterende aluminium og omdanne det til nye materialer. Så husk altid at deponere og genbruge dine tomme dåser.

 

Ifølge Ardagh Group har dåser den højeste skrot værdi ud af alle materialer, og dåser er det mest genanvendte materiale i verden.

 

 

LEVERANDØRSTANDARDER

På Clutch Cognitioner vi stolte af, at vi kun har de bedste og grundigt testede ingredienser i vores plantedrevne hjernedrik. Vi søger kun at arbejde sammen med de bedste leverandører, der leverer nøje udvalgte og klinisk undersøgte ingredienser.

 

 

På grund af knapheden i nutidens samfund og behovet for bæredygtighed i vores egen værdikæde, forpligter vi os til kun at samarbejde med leverandører, der har ambitiøse CSR-politikker og indkøber deres ingredienser på den mest bæredygtige måde under hensyntagen til, at vi opererer med state-of-the-art ernæring, der har til formål at fremme menneskers generelle sundhed og trivsel globalt.

 

Vi samarbejder med SIBELIUS Natural Products™, IFF Health, Taiyo GMBHog Beneo, fordi de er transparente omkring indkøb af produkter, og de bekymrer sig om bæredygtighed i deres respektive virksomheder. Detfor kan vi stolt konstatere, at vi forpligter os til at arbejde tæt sammen med vores leverandører for at udvide, forbedre og anvende bæredygtighed på tværs af Clutch Cognition ApS og vores forsyningskæde.

MILJØ

Miljø, bæredygtighed og sporbarhed har været centrale punkter i forbindelse med oprettelsen af Clutch Cognition og vil fortsat stå højt på dagsordenen. Vores produkter er plantebaserede, og vi fokuserer på, at vores ingredienser er sporbare og kommer fra pålidelige leverandører, der har en bæredygtig forretningsmodel.

 

forest_plants

LOKALSAMFUNDET OG VS/ S.

Vi elsker vores lokalsamfund, hvorfor vi er forpligtet til at støtte det. Hvert år vil vi finde og støtte lokale initiativer, klubber og foreninger.

 

Aarhus, Danmark

 

Som et eksempel vil vi støtte lokale initiativer som Esportsorganisationer. Alt for ofte ser vi Esports dårlige ernæring og energidrikke blive sammenflettet. Den hurtige løsning af energidrikke kan have et hurtigt midlertidigt løft, men kommer med mange ulemper. Vi forpligter os til at uddanne Esport atleter, og spillere om bedre nærende vaner, mens de dyrker Esport.

 

Derudover vil vi gennem vores stemme online (f.eks. vores sociale mediekanaler) gøre vores yderste for at inspirere offentligheden til at bruge ernæring til deres egen fordel. Dette vil ikke nødvendigvis være bundet til vores egne produkter, men snarere være en generel bro mellem nye videnskabelige opdagelser (fra kliniske undersøgelser af funktionelle fødevarer og ernæring) og den gennemsnitlige forbruger, der har dårlige chancer for at kende eller tyde disse. Vi vil tage det på os at forsøge at udstyre alle med ernæringsmæssig viden, der kan opgradere deres hver dag. Vi tror på, at ernæringsmæssige biohacking er fremtiden, og vi mener biohacking er for alle!

 

VORES ENGAGEMENT

For at sikre en fortsat forbedring af bæredygtigheden og CSR hos Clutch Cognition , er det af største betydning at forpligte os til at revidere og gennemgå, hvordan vi arbejder, og hvad vi arbejder for.

 

hands_holding_plant

 

Denne politik vil blive revideret mindst en gang om året for at bidrage til at sikre gennemsigtighed hos Clutch Cognition.

 

CLUTCH COGNITION APS - REVIDERET 02-05-2022